Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma

PP WitMar
Pogwizdów 526A
37-126 Medynia Głogowska
e-mail: biuro@ppwitmar.pl
NIP: 5170006524
REGON: 364971598

II. dane będą przetwarzane w celu sprzedażowym i marketingowym w formie elektronicznej i papierowej
III. podanie danych jest dobrowolne
IV. podanie danych jest obowiązkowe wyłącznie gdy stanowi tak przepis
V. dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa
VI. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
VII. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Informujemy, że PPWitMar Maria Witek przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, nazwy firmy, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów marketingowych i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z PPWitMar w celu realizacji Państwa zamówień, księgowania dokumentów. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie takiej informacji w odpowiedzi na tą wiadomość.

Mają Państwo Prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.